Partners

•    Obs de Meent
Er is een nauwe band tussen Moestuinmaarn en obs de Meent. De moestuin is ontstaan na een verzoek van de leerlingraad 4 jaar geleden. Sinds het ontstaan is de moestuin in beheer van de Meent. De leerlingen (en hun ouders) die in de moestuin werken, komen dan ook allen van die school. Twee leerkrachten van de Meent zitten vanuit de school in het moestuinteam, één daarvan leidt het team. De moestuin ligt bovendien naast het schoolplein van de Meent en lijkt er zodanig bij te horen. Tegelijk werkt het moestuinteam inhoudelijk behoorlijk vrij en onafhankelijk van de Meent. In overleg met de Meent wordt onderzocht of de ambities van de moestuin passen bij de onderwijsplannen van de school.

•    Gemeente
De gemeente helpt en faciliteert de fysieke moestuin. Zo is de grond waarop de moestuin ligt van de gemeente. Na een telefoontje wordt een bankje verplaatst, compost wordt gebracht en puin afgevoerd.

•    Basisschool de Ladder
Op dit moment is er nog geen samenwerkingsverband met basisschool de Ladder. De school staat als ‘potentiële’ partner in deze lijst. Er zal contact worden gezocht met de Ladder om te overleggen of en op welke manier leerlingen van de Ladder aan de slag kunnen (gaan) in Moestuinmaarn.

•    Kinderopvang Kind & Co
Buitenschoolse opvang (BSO) de Meent en kinderdagverblijf  (KDV) de Trommelaar zijn vestigingen van Kind&Co.  de BSO is reeds gehuisvest in obs de Meent, de Trommelaar in de toekomst ook. Kinderen van de BSO bezoeken de tuin en helpen die in de zomer verzorgen. Over verdere samenwerking zal contact met Kind & Co worden gezocht.


Ook partner worden?

Wil jij met je organisatie of bedrijf ook een bijdrage leveren aan een groene ontmoetingsplek in het hart van Maarn? Klik dan hier en stuur ons een berichtje.