Stam Visie

Kerndoelgroep
De kerndoelgroep van Moestuinmaarn zijn leerlingen van het basisonderwijs in Maarn.

Op dit moment zijn dat in praktijk leerlingen van obs de Meent. Klassen bezoeken af en toe de moestuin tijdens een les, een project of een bijzondere dag. Buiten de lessen heeft een groep leerlingen zich aangeloten bij de moestuin. Deze leerlingen kiezen zelf wanneer zij (soms met ouders) de moestuin bezoeken en bepalen zelf, in overleg, wat zij er doen.

Moestuinmaarn heeft de ambitie om meer leerlingen te bedienen. Het streven is dat alle leerlingen van beide basisscholen in Maarn (obs de Meent en de Ladder) gebruik maken van en leren in de moestuin. Idealiter krijgt Moestuinmaarn op termijn bij beide scholen een plek in het reguliere onderwijs, waarbij leerlingen van elke groep regelmatig les hebben in of over de moestuin. Bijvoorbeeld tijdens elk seizoen, bij elk project of zelfs elke week een moestuinles

Verlengstuk van kerndoelgroep
Niet alleen leerlingen zijn welkom in de moestuin. Als ‘verlengstuk’ van de kerndoelgroep zijn ook hun ouders (grootouders, verzorgers) welkom in de moestuin. Verschillende leerlingen gaan na schooltijd in de tuin aan de slag met hun ouders. Soms omdat leerlingen, zoals kleuters, nog begeleiding nodig hebben. Ook omdat ouders zelf met plezier met hun vingers in de aarde wroeten, graag de kippen verzorgen en het leuk vinden om te klussen. Of omdat zij belang hechten aan de educatieve en natuurwaarde die de tuin biedt. En altijd omdat de ouders graag met kun kinderen samen buiten in het groen aan de slag gaan.

Na schooltijd kunnen kinderen van de buitenschoolse opvang (BSO) de Meent terecht voor activiteiten. Zo helpt de BSO tijdens de zomervakantie met de verzorging van de tuin. Hoewel in ander verband, maken deze kinderen deel uit van de kerndoelgroep.

Voor kinderen die nog te jong zijn om naar de basisschool te gaan, is een bezoek aan de moestuin ook een feestje. Voor plezier beleven aan snoepen van frambozen, zaadjes strooien of kippen en bijen kijken bestaat geen minimumleeftijd. Jonge kinderen gaan nu al regelmatig als broertjes en zusjes met de ouders van andere leerlingen mee. Wanneer kinderdagverblijf de Trommelaar op het Trompplein wordt gevestigd, zijn de jonge bezoekers en hun begeleiders welkom in de tuin. Om zelfstandig bloemen te ruiken of in overleg met het moestuinteam aan passende activiteiten deel te nemen.

Overige gebruikers
Omdat het leggen van verbinding een belangrijk doel is voor de moestuin, is de tuin open voor iedereen. Gasten van het mamacafé zetten de deuren open en drinken hun thee of limo in de tuin. Buurtbewoners maken een praatje of nemen plaats op  een bankje om te genieten van de fijne plek en de mooie tuin.

Naast spontane bezoekjes, zal Moestuinmaarn op termijn ook samen met de leerlingen (simpele) activiteiten verzorgen om dorpsgenoten te verwelkomen. Zoals bijvoorbeeld een rondleiding voor omwonenden door leerlingen, een verse muntthee-middag voor de bewoners van dagcentrum de Regenboog of een bloeiende-bloemen-bingo voor de ouderen van Woonzorgcomplex Trompstaete.

Moestuinmaarn wordt op die manier een ontmoetingsplek, waar iedereen welkom is en waar ruimte is voor verbinding.